Colofon

De website in.drenthe is ontwikkeld door de Stichting Internetplatform Drenthe. Deze stichting is een samenwerkingsverband tussen Tourist Info Drenthe en Marketing Drenthe.

Mocht u informatie op de website tegenkomen die niet correct is of aanpassingen willen zien (in welke vorm dan ook), stuurt u dan een email naar info@drentsinternetplatform.nl.

De website is mede tot stand gekomen dankzij:

* www.provinincialemonumentendrenthe.nl; zij hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de informatie en fotomateriaal van de Drentse provinciale monumenten.